Občanské sdružení sv. Alžběta Uherská pořádá 8. ročník fotografické soutěže a výstavy Tato planeta 16. Již tradičně bude vernisáž výstavy v kostele sv. Alžběty Uherské, který byl postaven na konci 19. století v obci Prosečné. Obnova této kulturní památky je hlavním cílem našeho občanského sdružení. Dosáhnout toho chceme hlavně pomocí pořádání různých kulturních a sportovních akcí. I letošní výstava se rozšíří o další doprovodné akce.

Výtěžek letošního prodeje fotografií poputuje na konto nadačního fondu Krtek, který se věnuje pomoci dětem po onkologické léčbě. S nadačním fondem Krtek také spolupracujeme v rámci projektu 1000 mil pro jeden cíl, o ktéré se můžete dozvědět více na našich stránkách. Výběr fotografií z dosavadních ročníků je momentálně k vidění ve výstavních prostorách v Novém Městě na Moravě.

Výstava bude putovní a tak jako po minulé roky bude instalována na různých místech ČR. Aktuální lokalizace bude zveřejňována na stránkách občanského sdružení.

Aktivity a cíle

Projekt se skládá z několika částí. Hlavní je fotografická výstava a soutěž, které se účastní jak členové humanitárních misí českých neziskových organizací, tak i mladí nezávislí cestovatelé.

Pohled profesionálních humanitárních pracovníků v kontrastu s amatérskou fotografií ukázal již v minulých ročnících mnoho zajímavých pohledů na „obyčejný lidský život“.

Základním bodem akce je výstava v kostele sv. Alžběty Uherské v Prosečném. Samotný osud tohoto kostela nacházejícího se na území tzv. Sudet přímo zhmotňuje důsledky zpřetrhání lidských vazeb a osudů nezodpovědným přístupem politického establishmentu.

Projekt sleduje 2 hlavní cíle:

 • Podpora dětí po onkologické léčbě prostředníctvím nadačního fondu Krtek

 • Propagovat činnost českých humanitárních organizací jinde než v tradičních centrech kulturního dění

 • Oživit kulturní dění i v malých obcích regionu

 Fotografická soutěž – propozice

 • Soutěž je otevřena, jak pro klasickou, tak pro digitální fotografii, je bez věkového omezení, pouze pro amatérské fotografy.

 • Vyhlášené téma pro rok 2016 zůstává nezměněno:

  • Obyčejný lidský život v kontrastu s přírodními scenériemi planety Země

 • Tentokrát s důrazem na vztah člověka ke zbytku světa, ovlivňování životního prostředí, ekologie. Na první pohled otřepané téma, ale o to naléhavější. Nebráníme se však ani širšímu pojetí. Kultura všech koutů světa a vztah těchto kultur k naší planetě, včetně české kultury, přírodní rezervace světa , černé i státem organizované skládky .

 • Fotografie mohou být na jakémkoli filmu a budou mít rozměry 30×40 cm a odvozené tj. volná délka . Fotografie pořízené digitálním fotoaparátem musí být v minimální požadované velikosti tak, aby splňovaly požadavky na kvalitu ve výše uvedených formátech.

 • Tisk a vyvolání fotografií je zdarma!!!! Zabezpečeno organizátorem akce.
  Podklady pro tisk je potřeba zaslat do uzávěrky soutěže, tj. 31. KVĚTNA 2016 buď elektronicky nebo poštou na nosičích na adresu: 

  • PAVEL KOHOUT
   SKOVICE 66
   286 01 ČÁSLAV

   E-mail: pavel.sko@tiscali.cz

 • Počet fotografií jednoho účastníka soutěže je maximálně 6.

 • Ke každé fotografii (souboru/reportáži) autor přiloží vlastní komentář. Formát MS Word, max. 10 řádků, font Times New Roman, velikost 12.

 • Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě bez nároku na honorář, a to nejen v tiskovinách vydaných o.s. AU, ale i v rámci dalších reklamních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení s právem udělit podlicenci.

 • Soutěžící souhlasí s prodejní aukcí svých fotografií po dobu výstavy

Z přihlášených fotografií bude porotou vybráno 60 nejkvalitnějších, které postoupí do soutěže a budou vystavovány a nabízeny k prodeji .

Vyhodnocení soutěže proběhne během výstavy v Prosečném, a to za pomoci hlasovacích lístků. O vítězi tedy rozhodnou návštěvníci výstavy.

První tři místa budou oceněna symbolickou finanční částkou: 1. místo – 2000,- 2. místo – 1000,- 3. místo – 500,-.

Všichni účastníci obdrží kalendář pro rok 2017 s výběrem fotografií.

Doprovodné programy

 • Dobročinný koncert při vernisáži výstavy

 • Vyhlášení výsledků přeboru České republiky národních plemen v dogtrekkingu